Rezerwacje telefoniczne

Prosimy o przesłanie SMS-a na nr XXXXXXXXX z datą wyjazdu, pełnym adresem wyjazdu oraz miejscowością docelową.
Otrzymają Państwo zwrotnego SMS-a, który będzie potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
Prosimy upewnić się czy oba adresy znajdują się w obszarze zaznaczonym na czerwono na poniższej mapce.